Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679 και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την «WELFY IN BOOTS».

Η «WELFY IN BOOTS» μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας www.welfyinboots.com. Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας της «WELFY IN BOOTS» οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σε αρχείο, στην επεξεργασία και τον χρόνο διατήρησής τους σε αρχείο, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «WELFY IN BOOTS» ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@petinterest.gr.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας γνωστοποιείτε, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την «WELFY IN BOOTS», ως υπευθύνου επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: info@petinterest.gr, διεύθυνση: 15o χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων ΤΚ. 57001 , Θέρμη , ΤΘ. 60197 Θεσσαλονίκη / T (+30) 2310 467400 , 460088), αυστηρά και μόνον στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την «WELFY IN BOOTS» ή για τον σκοπό περιήγησης στην ιστοσελίδα μας ή για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters.

 

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη του διαδικτύου που συλλέγουμε και διατηρούμε σε αρχείο

Από τα στοιχεία που εσείς μας γνωστοποιείτε ηλεκτρονικά (π.χ. με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, με την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters κ.ο.κ.), τηρούμε σε αρχείο, με πρόσβαση από τους εργαζόμενους ή/και συνεργάτες της «WELFY IN BOOTS», μόνον τα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με την περιήγησή σας στην τηρούμενη από εμάς ιστοσελίδα www.welfyinboots.com ή στις ιστοσελίδες που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook κ.λπ.) και στην τυχόν εγγραφή σας στην υπηρεσία newletters, οπότε, στην τελευταία περίπτωση, ζητούμε να μας δηλώσετε και διατηρούμε καταχωρημένα, από τα στοιχεία σας, όνομα, επίθετο, όνομα πατρός, αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σημειώνεται, ότι η «WELFY IN BOOTS» δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά τη φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

 

Πολιτική για cookies

Ειδικότερα, κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.welfyinboots.com, η «WELFY IN BOOTS» ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

 

Σκοπός της επεξεργασίας και χρόνος διατήρησης σε αρχείο

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και θα πραγματοποιείται εωσότου μας ζητήσετε την παύση της.

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων

Οποτεδήποτε θελήσετε, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία από την «WELFY IN BOOTS» των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά, μπορείτε να:

  • λάβετε από την «WELFY IN BOOTS» επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, υφίστανται (και που) επεξεργασία.
  • ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κ.λπ.
  • ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία είτε σε απλή μορφή είτε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα, μορφή.
  • ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
  • ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
  • ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
  • ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την «WELFY IN BOOTS».
  • ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την «WELFY IN BOOTS» σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
  • υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Μετά από την ανάγνωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποδέχεστε τα παραπάνω;